pohlednice

Historické pohlednice Podivína

PORTÁL S PRVNÍ POLOVICE 13. STOLETÍ
OBJEVENÝ PŘI OPRAVĚ
KOSTELA V PODIVÍNĚ

r.1927
PORTÁL S PRVNÍ POLOVICE 13STOLETÍ OBJEVENÝ PŘI OPRAVĚ KOSTELA V PODIVÍNĚ

Zadní strana bez značení. Pouze linky pro adresu

…Nález portálu byl nahlášen Státnímu památkovému úřadu v Brně, který ihned vyslal znalce k jeho prozkoumání. Architekt Sochor přednosta SPÚ šetřením zjistil, že severozápadní stěna lodi chrámové od věže počínajíc, až po křížovou loď pochází ze XIII. století. Je do výšky 2,5 m z kvádrového zdiva o nestejných vrstvách, v němž nachází se románský portál s nepatrně lomeným obloukem. Tento portál byl buď hlavním vchodem do původního kostela, a nebo byla to tak zvaná "porta aurea", to je vchod vyhrazený panujícímu knížeti a dvoru. V tomto případě lze se domnívati, že v Podivíně sídlíval- aspoň časem - panující kníže.


Copyright - 2013 © Zdenek Hasilík (†) * Webmaster: Radek Kocourek mail = radekkocourek?seznam?cz