pohlednice

Historické pohlednice Podivína

Podivín - Kostel
Nejkrásnější pohlednice farního kostela sv.Petra a Pavla
z roku 1940
Podivín - Kostel
Podivín - Kostel.
Nákladem knihkupectví I. Šenka v Podivíně
GRAFO ČUDA HOLICE


K západnímu průčelí přiléhá mohutná hranolová věž, jenž je charakteristickou dominantou obce a širokého okolí. Válečnými událostmi 17. století byla těžce poškozena a v roce 1715 znovu dostavěna. V této době dostala nové zastřešení ve tvaru cibulové báně, stejným způsobem byl zastřešen již neexistující sanktusník. Dnešní negotická podoba věže se zajímavým a netradičním zastřešením pochází z roku 1829. V tomto roce dal kníže Jan z Lichtenštejnů barokní cibulovou střech s lucernou snést a vlastním nákladem postavit stávající.


Copyright - 2013 © Zdenek Hasilík (†) * Webmaster: Radek Kocourek mail = radekkocourek?seznam?cz