pohlednice

Historické pohlednice Podivína

Podivín
Pohlednice pomníku padlých první světové válce pochází z roku 1930Podivín

Bez označení

Popud k postavení pomníku padlých ve světové válce vyšel od jednoty legionářské v r. 1922. Byla založena vkladní knížka,kde byly ukládány peníze na stavbu pomníku. Projekt vypracoval J.Rudolf, jenž znázorňoval pomník z jehlanu na kmeni z leštěné slezské žuly se jmény padlých a nezvěstných vojínů. Bronzový reliéf prezidenta T.G.Masaryka byl zadán sochaři R. Mikulovi z Klobouk u Brna. Za dozoru zednických mistrů J.Rudolfa a L. Koželuhy byl během letních měsíců postaven a slavnost jeho odhalení určena na den 28. října 1930. Do schránky byl vložen pamětní list sepsaný B.Sieglem a uložen do pomníku k prsti z bojiště u Zborova, kterou opatřil F.Hasilík. Místo uložení těchto památek označuje kovová schránka na pomníku.


Copyright - 2013 © Zdenek Hasilík (†) * Webmaster: Radek Kocourek mail = radekkocourek?seznam?cz