pohlednice

Historické pohlednice Podivína

Zámek LEDNICE
Pohlednice pochází z 70.let
Zámek LEDNICE
LEDNICE - zámek * Apollónův chrám * Janův hrad
* Západní průčelí jízdárny * Čestný dvůr
* Strop minaretu pokrytý malovanými maureskami
* Minaret
Foto: J.Kusáková /3/, J.Karan /2/ a Z. Havelka

pět jsou zde vyobrazeny stavby v okolí Lednice. Také umělá zřícenina Janova hradu ležícího v katastru města Podivína. V roce 1964 byla na Janově hradě dokončena oprava zastřešení a interiérů salonků.


Copyright - 2013 © Zdenek Hasilík (†) * Webmaster: Radek Kocourek mail = radekkocourek?seznam?cz