pohlednice

Podivín na pohlednicích

Město Podivín je jedním z nejstarších míst na Moravě, které je uváděno v Kosmově kronice k r.1067 jako hrad Podiuin, ležící uprostřed řeky Svratky (tj. nyní Dyje). Název města Kostel - Kostl, je jméno města, které se uvádí ve starých dokumentech od r.1248.
Až do počátku 15. století bylo město v rukou zeměpanských, poté bylo dáváno do zástavy. V roce 1559 je získal Jan ze Žerotína. Od této doby sdílí Podivín osudy s panstvím břeclavským, které se roku 1638 dostalo spět do majetku Lichtenštejnů. V roce 1850 byl Podivín začleněn pod politický okres Hustopeče a od roku 1868 až do vytvoření samostatného okresu Břeclav v roce 1949 pod politický okres Hodonín.
Krátce před rokem 1222 se v Podivíně připomíná fara. Její dnešní budova byla postavena roku 1746. Počátky stavby kostela sv. Petra a Pavla jsou doloženy v první polovině 13.století. Novogotická věž kostela pochází z roku 1829. V bezprostřední blízkosti kostela se nachází kaple, zasvěcená sv. Cyrilovi a Metodějovi. Její vznik spadá do první poloviny 13. století. Dokonce se uvádí,že to bývala římská studna. Dalším památkově chráněným objektem je budova radnice v horní části náměstí, jejíž stavba pochází z roku 1852. Ve městě je řada velmi hodnotných barokních plastik: sousoší Immaculaty na náměstí z roku 1750, socha sv. Tekly u kostela z roku 1751, z roku 1742 pochází sv. Jan Nepomucký, kaplička sv.Anny z roku 1849, Boží muka u dálničního střediska z roku 1851.Hřbitovy jsou v Podivíně dva, křesťanský a židovský. Při vstupu na křesťanský hřbitov je brána z první poloviny 19. století s renesanční mříží ze 17. století. Založení židovského hřbitova lze položit nejpozději do konce 17.století. Obřadní síň u židovského hřbitova je z druhé poloviny 19.století. První zmínky o školství v Podivíně spadají do roku 1564, kdy Jan ze Žerotína potvrdil jednotě bradské výsadu vyučování. První zmínka o městské škole je až z roku 1672. Součastná budova školy v dolní části náměstí byla zřízena roku 1875 knížetem Janem z Lichtenštejnů. V roce 1905 byla přistavěna měšťanská škola. Budova železniční stanice pochází z roku 1858 a přestavěna do dnešní podoby byla v roce1974. Janův hrad ležící na katastrálním území Podivína byl vystavěn roku 1808.

Historické pohlednice, které zobrazují město Podivín pochází z období 1890, až po současnost. Dá se říci, že každá pohlednice je historická, protože zobrazuje určitý moment v určitém období. První vyobrazení Podivína je na Fabriciově mapě Moravy z roku 1569. Na dalších historických mapách je zobrazení Podivína pouze kartografickými značkami. Pouze na Mülerově mapě Moravy je zakreslen Podivín jako hradební město.

Zdenek Hasilík, kronikář města PodivínaFabriciova mapa Moravy z roku 1569

Fabriciova Mapa


Vyobrazení Podivína na mapách Moravy od Fabricia z let 1569 - 1570

Fabricius - Kostel


Vyobrazení Podivína na Müllerově mapě Moravy
jako hradební město /1673-1721/Vyobrazení Podivína na Müllerově mapě Moravy


Detail Podivína


Detail Podivína


Další vyobrazení Podivína je kresba kostela sv.Petra a Pavla v roce 1719
na mapě přiložené k žádosti rakvických věřících.
Podivína- kostela sv.Petra a Pavla v roce 1719


Podivín 1719 - detail


Podivín 1719 - detail
 


V roce 1728 je již město Podivín zobrazeno na kresbě, která plošně zobrazuje ulice, náměstí, hradební příkopy, hřbitov a významné budovy.
Podivín 1728

Podivín r. 1728 při východu slunce.
Dismas Josef Hynek von Hofer (1696-1747). Jeho zásluhou se nám zachovaly dobové pohledy na řadu moravských měst z první třetiny 18. století

1. Kostel a věž, 2. Děkanát, 3. Radnice, 4. Prachárna, 5. Velká městská zeď, 6. Brána, 7. Městská zeď, 9. Předměstí, 10. Most u rybníka, 11. Hřbitov, 12. Náměstí, 13. Městský příkop.


Úvod |Historie | Pohlednice
Copyright - 2013 © Zdenek Hasilík * Webmaster: Radek Kocourek mail = radekkocourek?seznam?cz