pohlednice

Historické pohlednice Podivína

Pozdrav z Podivína
Náměstí s měšťanskou školou
Pozdrav z PodivínaNáměstí s měšťanskou školou


/r.1875/…Když byla dostavena škola ta, povstalo několik nevěreckých křiklounů zdejších, kteří nechtěli by ona církevním způsobem byla vysvěcena. Avšak nenašlo jejich nekalé bylo přičiněním horlivých zdejších duchovních zmařeno a škola ta před započetím školního roku slavně vdp. kanovníkem za přísluhy kaplana a velkého zástupu lidu v neděli posvěcena byla.


Copyright - 2013 © Zdenek Hasilík (†) * Webmaster: Radek Kocourek mail = radekkocourek?seznam?cz