pohlednice

Historické pohlednice Podivína

Pozdrav z Podivína
Pohlednice z roku 1926
Pozdrav z Podivína

Nákladem Theobolda Štorka v Podivíně.

Pozdrav z Podivína. Škola a kostel.

18.6.1926 - Z vydatných dešťů, které v první polovici měsíce června v širé oblasti nastaly, naplnilo se koryto řeky Dyje a jejích přítoků, takže voda z břehů řeky Dyje vystoupila a zaplavila celé inundační území od Dolních Věstonic až po Lanštorf /Ladná/. Bylo to právě z počátku senoseče, kdy povodeň v Podivíně dosáhla největšího bodu a pohled na valící se proud byl strhující. Voda prorvala a přetrhala ochranné hráze potoka Trkmanky a zaplavila lanštorvské louky, podíl od Lanštorfa a spodní části zelnic a za Padělkama, dosáhla voda k cestě u železniční tratě. Tráva na lokách v nebývalé slibné sklizni a plodiny na rolích byly úplně zničeny a tím, že voda jen pozvolna opadávala utvořil se na povrchu luk řasný povlak zvaný žaboskřek. Povlaky v podobě ležící plachty musely se po odpadu vody ztrhati a odklízeti, neboť pod nimi se tvořila holá místa, takže ani otava v mnohých místech nenarostla….


Copyright - 2013 © Zdenek Hasilík (†) * Webmaster: Radek Kocourek mail = radekkocourek?seznam?cz