pohlednice

Historické pohlednice Podivína

Gruss aus Kostel
Pohlednice z roku 1908
Pohlednice z roku 1908
Dopisnice – Nákladem Th.Štorka v Podivíně

Pohled na Podivín z Rybář, zrcadlící se v bývalém Panském jezeře přes, které vedl dřevěný most do rybář. „Panské jezero“ bylo součástí protékajícího potoka Trkmanky. Poté co údolí, kde protékala Trkmanka bylo přeměněno v orné pole splachovalo se množství orné půdy do potoka, který jezero zanesl.Takový pohled se naskytl již jen při záplavách.


Copyright - 2013 © Zdenek Hasilík (†) * Webmaster: Radek Kocourek mail = radekkocourek?seznam?cz