pohlednice

Podivín na pohlednicích

Město Podivín je jedním z nejstarších míst na Moravě, které je uváděno v Kosmově kronice k r.1067 jako hrad Podiuin, ležící uprostřed řeky Svratky (tj. nyní Dyje). Název města Kostel - Kostl, je jméno města, které se uvádí ve starých dokumentech od r.1248.
Až do počátku 15. století bylo město v rukou zeměpanských, poté bylo dáváno do zástavy. V roce 1559 je získal Jan ze Žerotína. Od této doby sdílí Podivín osudy s panstvím břeclavským, které se roku 1638 dostalo spět do majetku Lichtenštejnů. V roce 1850 byl Podivín začleněn pod politický okres Hustopeče a od roku 1868 až do vytvoření samostatného okresu Břeclav v roce 1949 pod politický okres Hodonín.
Krátce před rokem 1222 se v Podivíně připomíná fara. Její dnešní budova byla postavena roku 1746. Počátky stavby kostela sv. Petra a Pavla jsou doloženy v první polovině 13.století. Novogotická věž kostela pochází z roku 1829. V bezprostřední blízkosti kostela se nachází kaple, zasvěcená sv. Cyrilovi a Metodějovi. Její vznik spadá do první poloviny 13. století. Dokonce se uvádí,že to bývala římská studna. Dalším památkově chráněným objektem je budova radnice v horní části náměstí, jejíž stavba pochází z roku 1852. Ve městě je řada velmi hodnotných barokních plastik: sousoší Immaculaty na náměstí z roku 1750, socha sv. Tekly u kostela z roku 1751, z roku 1742 pochází sv. Jan Nepomucký, kaplička sv.Anny z roku 1849, Boží muka u dálničního střediska z roku 1851.Hřbitovy jsou v Podivíně dva, křesťanský a židovský. Při vstupu na křesťanský hřbitov je brána z první poloviny 19. století s renesanční mříží ze 17. století. Založení židovského hřbitova lze položit nejpozději do konce 17.století. Obřadní síň u židovského hřbitova je z druhé poloviny 19.století. První zmínky o školství v Podivíně spadají do roku 1564, kdy Jan ze Žerotína potvrdil jednotě bradské výsadu vyučování. První zmínka o městské škole je až z roku 1672. Součastná budova školy v dolní části náměstí byla zřízena roku 1875 knížetem Janem z Lichtenštejnů. V roce 1905 byla přistavěna měšťanská škola. Budova železniční stanice pochází z roku 1858 a přestavěna do dnešní podoby byla v roce1974. Janův hrad ležící na katastrálním území Podivína byl vystavěn roku 1808.

Historické pohlednice, které zobrazují město Podivín pochází z období 1890, až po současnost. Dá se říci, že každá pohlednice je historická, protože zobrazuje určitý moment v určitém období. První vyobrazení Podivína je na Fabriciově mapě Moravy z roku 1569. Na dalších historických mapách je zobrazení Podivína pouze kartografickými značkami. Pouze na Mülerově mapě Moravy je zakreslen Podivín jako hradební město.

Zdenek Hasilík, kronikář města Podivína



Fabriciova mapa Moravy z roku 1569

Fabriciova Mapa


Vyobrazení Podivína na mapách Moravy od Fabricia z let 1569 - 1570

Fabricius - Kostel


Vyobrazení Podivína na Müllerově mapě Moravy
jako hradební město /1673-1721/



Vyobrazení Podivína na Müllerově mapě Moravy


Detail Podivína


Detail Podivína


Další vyobrazení Podivína je kresba kostela sv.Petra a Pavla v roce 1719
na mapě přiložené k žádosti rakvických věřících.




Podivína- kostela sv.Petra a Pavla v roce 1719


Podivín 1719 - detail


Podivín 1719 - detail
 


V roce 1728 je již město Podivín zobrazeno na kresbě, která plošně zobrazuje ulice, náměstí, hradební příkopy, hřbitov a významné budovy.




Podivín 1728

Podivín r. 1728 při východu slunce.
Dismas Josef Hynek von Hofer (1696-1747). Jeho zásluhou se nám zachovaly dobové pohledy na řadu moravských měst z první třetiny 18. století

1. Kostel a věž, 2. Děkanát, 3. Radnice, 4. Prachárna, 5. Velká městská zeď, 6. Brána, 7. Městská zeď, 9. Předměstí, 10. Most u rybníka, 11. Hřbitov, 12. Náměstí, 13. Městský příkop.






Copyright - 2013 © Zdenek Hasilík mail = Hasilik.Z?seznam?cz
Webmaster: Radek Kocourek mail = radekkocourek?seznam?cz